Menu Zavřít
Zobrazit nabídku bytů Nabídka bytů žija milujholešovice!
Dolů

POSTUP KOUPĚ A FINANCOVÁNÍ SO-HO Rezidence

I.
Výběr bytu

Klient si vybere z dostupných bytů

II.
Rezervace

Klient uzavírá s developerem rezervační smlouvu a hradí rezervační poplatek:

100.000,- Kč vč. DPH

III.
Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Po podpisu Rezervační smlouvy a úhradě rezervačního poplatku zašle developer klientovi Smlouvu o smlouvě budoucí kupní.  Po podpisu budoucí kupní smlouvy hradí klient první splátku kupní ceny ve výši 15 % z celkové ceny nemovitosti včetně DPH.

Klient se dále v budoucí kupní smlouvě zavazuje uhradit zbývající část kupní ceny (85 %) poníženou o již zaplacený rezervační poplatek po dokončení nemovitosti a vydání kolaudační souhlasu.

IV.
Kupní smlouva

Kupní smlouva je podepsána po kolaudaci a úhradě celé kupní ceny. Následně je vložena na katastr nemovitostí a jednotka je připravena k předání.

FINANCOVÁNÍ A HYPOTÉKA
V případě, že pro úhradu části nebo i celé kupní ceny uvažujete o využití hypotečního úvěru, připravili jsme pro Vás v rámci služby CRESCO HYPOTEKA nabídku financování za těch nejvýhodnějších podmínek. Naši specialisté s Vámi rádi projdou Vaše možnosti a představí Vám nabídku výhodných podmínek hypotečních úvěrů, které jsme pro naše klienty zajistili u předních českých bank. Nemusíte obíhat banky nebo shánět dokumenty – náš hypoteční specialista Vás přehledně provede celým procesem financování Vaší vysněné nemovitosti.

V případě, že se rozhodnete nevyužít služby CRESCO HYPOTEKA, přebíráte tak na sebe povinnost zajištění všech dále uvedených procesů spojených s čerpáním Hypotéky a to zejména:

 • Zajištění a předání podkladů pro zpracování hypotečního úvěru hypoteční bance
 • Zajištění sjednání podmínek čerpání hypotečního úvěru v souladu s uzavřenou smluvní dokumentací
 • Předložení platně uzavřené úvěrové smlouvy ve stanoveném termínu
 • Zajištění prohlídky nemovitosti odhadcem (povinnost zúčastnit se prohlídky společně s odhadcem) s ohledem na jednotlivé fáze výstavby ve stanovených termínech
 • Zajištění přípravy Zástavní smlouvy v souladu se vzorem odsouhlaseným s centrálami bank a její předložení k odsouhlasení prodejci v elektronické podobě
 • Komunikaci s hypoteční bankou při finalizaci Zástavní smlouvy v případě, že předložené znění nebude v souladu s centrálami bank odsouhlaseným vzorem
 • Doručení odsouhlasené Zástavní smlouvy k podpisu svému prodejci
 • Podání Zástavní smlouvy na katastrální úřad ve stanoveném termínu
 • Předložení Návrhu na vklad zástavního práva s razítkem podatelny svému prodejci
 • Zajištění a předložení pojistné smlouvy na nemovitost včetně vinkulace své bance
 • Kontrolu a zajištění včasného procesu čerpání hypotečního úvěru ve stanoveném termínu
 • Úhrada administrativního poplatku ve výši 25.000 Kč vč. DPH

Za klienty, kteří sjednají hypoteční úvěr prostřednictvím CRESCO HYPOTEKY, splní všechny výše uvedené povinnosti přidělený osobní hypoteční specialista.

Sledujte nás na síti

@sohorezidence

Mám zájem o byt

Poptávka bytu